2017. december 11., hétfő

Latin iratolvasás cikksorozat II.: Szóösszevonások

Ebbe a kategóriába sorolunk most az egyszerűség kedvéért minden olyan rövidítésformát, amely a szavak belsejében fordul elő, tehát nem tárgyaltuk a rövidítések alatt.

1. kettős mássalhangzók rövidítése
2. szóspecifikus összevonások


Nézzük is a példákat mindkettőre!

1. nazális mássalhangzó rövidítése

A nazálisok (n, m) esetén volt szokás kettő helyett egyet írni vagy kihagyni a nazálist és a szó fölött vízszintes vonallal jelölni a rövidítést. Ez gyakorlatilag ugyanaz az elv, mint a szó végi -m rövidítése, amelyről itt írtunk. Egyik példánkban rövidítik a kettős és a szóvégi m-et, másikban az -mn- helyett írnak csak m-et.

comendacione = commendacionem (ajánlást)
omem = omnem (mindet)Figyeljük meg, hogy a commendacionem szónál az összevont m fölé tartozó vonal "elcsúszott" balra. Az omnem szónál körülbelül a kihagyott n helyén van a rövidítést jelző vonal közepe.


2. szóspecifikus összevonások


Ezek a régen gyakran használt, mindenki által ismert szavakban fordulnak elő. Általában jelölték az összevonást a szó fölötti vízszintes vagy ívelt vonallal.

A kutatók leginkább a következőkkel találkozhatnak:
cottus = comitatus (vármegye)
eppus = episcopus (püspök)
Trannia = Transylvania (Erdély)
Nro = numero (szám)
nra = nostra (miénk)
vra = vestra (tiétek)
dnus = dominus (úr)
poss/possio = possessio (birtok, falu)
Mattas = Majestas (Felség)
gralis = generalis (általános, teljes)
ecclia = ecclesia (egyház)
pttus = praetitulatus (fent nevezett)
lra = libera (szabad)
ctte = civitate (városban)
judlium = judex nobilium (szolgabíró)
jurassor = juratus assessor (esküdt ülnök)
judria = judiciaria (bírósági)
incattus = in causam attractus (alperes)

És így néznek ki ezek kézírással:


cottu = comitatu
dno = domino
Ecclae = ecclesiae
Eppus = episcopus
nr = noster

in Lra Regiaq₃ Citte = in libera regiaque civitate
Ao dni = anno domini

Pttae DVrae = praetitulatae dominationis vestrae (fent nevezett uraságotoknak)


Possne = possessione
Tranniae = Transylvaniae
in possioe = in possessione
Sua Mattas = sua majestas


Örömmel várjuk a visszajelzéseket a cikk alapján megfejtett szavakról és a még kérdéses rövidítésekről!

Talált egy kéziratot, amelyről nem tudja, érdemes-e lefordíttatnia? Kérjen tőlünk regesztát az iratról! Megmondjuk bármilyen, a történelmi Magyarország területén keletkezett magyar, német és latin iratról, hogy ki, mikor, hol, kinek és miről írta. Részletek itt.
Sikeres kutatást kívánunk!
István és Judit
a Historia Fordítástól

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése